Asociația Centrul Romilor pentru Integrare, Studii și Solidaritate în Dezvoltare Comunitară, implementează proiectului  „Construim împreună întreprinderi sociale” –  ID 147653, proiect  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale, D.M.I  6.1- Dezvoltarea economiei sociale.